ZARZĄD POLSKIEJ SZKOŁY W WALNUT CREEK

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora POLSKIEJ SZKOŁY W WALNUT CREEK im. Jana Pawła II

WYMAGANIA:

 • wykształcenie pedagogiczne lub min 3 lat pracy na stanowisku nauczyciela
 • Doświadczenie na stanowisku nauczyciela
 • Doświadczenie na stanowisku dyrektora szkoły mile widziane
 • Osoba pozytywna, otwarta i przyjaznych dzieciom, nauczycielom i rodzicom
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sumienność
 • Dobra organizacja pracy 
 • Komunikatywność i kreatywność

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Zarządzanie Radą Pedagogiczną
 • Zatrudnianie nauczycieli 
 • Profesjonalna i szybka komunikacja z nauczycielami i rodzicami i zarządem 
 • Ustalenie i przestrzeganie programu nauczania
 • Ustalenie i przestrzeganie rozkładu zajęć
 • Organizacja zebrań Rady Pedagogicznej
 • Monitorowanie aktualności dzienników szkolnych
 • Przyjmowanie rodziców w biurze szkoły
 • Organizacja zebrań z rodzicami
 • Informowanie nauczycieli o planach na najbliższy dzień szkolny
 • Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów
 • Pomoc nauczycielom w przygotowaniu uroczystości szkolnych 
 • Otwartość na zmiany funkcjonowania szkoły

Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać: 

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Polskiej Szkoły w Walnut Creek im. Jana Pawła II
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: polishschool1967@gmail.com