Zapraszamy zainteresowanych do egzaminu Polish Regents Exam. Uprzejmie informujemy, że kryterium przystąpienia do egzaminu z języka polskiego jest przedstawienie świadectw z VI, VII i VIII klasy jeśli uczeń przystępuje do egzaminu w pierwszym roku high school. Jeśli przystępuje na drugim roku high school, to wówczas jest zobowiązany przedstawić świadectwa z klas VII, VIII i liceum. Osoby przystępujące do egzaminu muszą być studentami high school, ponieważ wyniki przesyłane są do odpowiedniego high school counselor. W razie pytań prosimy o kontakt.