Zapisy na rok szkolny 2019/2020 dostępne są online:

Zapisy do szkoły dla dzieci:

Uwaga: nie ma już miejsc w klasie zerowej i klasie 3-latków. W celu wpisania dziecka na listę oczekujących prosimy o kontakt na email: polishschool1967@gmail.com

Please note: Kindergarten and 3-year-olds classes are full. To enter your child’s name on a waiting list please email: polishschool1967@gmail.com

Zapisy do szkoły dla dorosłych:

 

Informacja dla rodziców 3-latków/ Information for parents of 3-year-olds:

Warunkiem przyjęcia do klasy przedszkolnej (3-latki) jest data urodzenia (dziecko musi mieć skończone 3 lata przed 1 wrzesnia 2019) oraz samodzielne korzystanie z toalety.

Admission to Polish School to the preschool group (3-year-olds) is based on the date of birth (your child’s 3rd birthday must fall before September 1st, 2019) and your child needs to be potty trained.