Cel i Misja Szkoły

Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II od wielu lat pełni funkcję prężnego centrum edukacji, kultury i informacji, od prawie 50 lat służąc ― najlepiej jak potrafi ― naszej lokalnej a za razem emigracyjnej społeczności. Nadrzędnym celem Szkoły jest stworzenie odpowiedniego środowiska wychowawczego dla dzieci i młodzieży, umożliwiając wszechstronny rozwój ucznia w oparciu o wartości patriotyczne. Naszym uczniom oferujemy najlepsze warunki do rozwijania umiejętności interpersonalnych, pewności siebie, poszukiwania wiedzy oraz odkrywania pasji do nauki języka Polskiego.

Our mission is to deliver an accredited curriculum program for Polish - American children in the Bay Area to enrich their connection to Polish heritage, culture, language, and history through education, dance, art, and community service.

Szkoła mocą swego posłannictwa kształtuje władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenie, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się...

Jan Paweł II (Włocławek 1991 r.)

Wiadomości

Nowy rok szkolny

Od nowego roku szkolnego zajęcia odbywać się będą w Contra Costa Christian School, 2721 Larkey Ln. Walnut Creek

18-go sierpnia, 2018 roku, odbędzie się Open House. Dzień organizacyjny, zapisy, spotkanie z nauczycielami, zebranie zarządu w nowej siedzibie szkoły.

Zajęcia szkolne rozpoczynają sie 8-go września.

Aktualny kalendarz oraz formularze do rejestracji dostępne będą na internetowej stronie szkoły na początku lipca 2018.

Zakończenie Roku Szkolnego

w Szkole Polskiej

2 czerwiec 2018

 

 

 

Kalendarz

Główni
sponsorzy