Zapisy i Opłaty za Szkołę 2015/16

Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły Polskiej jest wypełnienie zgłoszenia, niezaleganie z opłatami za rok ubiegły oraz uiszczenie opłaty za rok bieżący.

ROCZNA OPŁATA REJESTRACYJNA (Yearly Fees) 2015/16

 
Do/Due date: 09/30/2015 Po/After: 09/30/2015 Po/After: 01/31/2016
PIERWSZE DZIECKO (First Child) $460 $475 $495
DRUGIE DZIECKO (Second Child) $360 $375 $395
TRZECIE DZIECKO (Third Child) $270 $285 $305
KLASA DLA DOROSŁYCH (Adults) $470 $495 $505
RELIGIA (Religion) $220 $230 $235

W przypadkach wyjątkowych (np., nieszczęść rodzinnych), udokumentowanych podaniem rodziców, Zarzad Szkoły Polskiej może rozpatrzyć pomoc finansową w opłatach za Szkołę Polską. Dzieci, które nie ukończyły 6 lat do 31 grudnia 2014, będą uczęszczały do klasy „0” (zerówki) bez względu na to ile lat są w Szkole Polskiej.

Tak jak w latach poprzednich, Szkoła Polska oferuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym (LO). Warunkiem utworzenia klasy LO jest pięcioro studentów. Organizujemy również w tym roku egzamin z języka polskiego dla absolwentów naszej szkoły. Egzamin ten daje możliwość naszym uczniom zarobienia dodatkowych kredytów do szkół średnich i na studia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu są skończone klasy od szóstej do ósmej ze średnią ponad 85% z języka polskiego i minimum 75% frekwencji. Dzieci te będą przygotowywane do egzaminu w czasie lekcji języka polskiego.