Historia

50 Lat istnienia Szkoły Języka Polskiego im. Jana-Pawła II-go w San Francisco Bay Area

W 1966 roku Polska obchodziła 1000-lecie (millennium) istnienia państwa polskiego oraz przyjęcia chrześcijaństwa. Z tej okazji, Polacy mieszkający w San Francisco i okolicy powołali Komitet Obchodów 1000-lecia, który zrzeszał organizacje polskie działające na tym terenie. Przedstawiciele reprezentujący te organizacje zgodnie stwierdzili konieczność założenia szkoły języka polskiego w San Francisco. Na jednym z zebrań Komitetu Obchodów 1000-lecia, 20 stycznia 1967 roku w San Francisco, powołano Tymczasowy Organizacyjny Komitet Szkolny. Dzień ten, 20 stycznia 1967 roku, uważany jest za oficjalną datę powstania Szkoły Języka Polskiego im. Jana-Pawła II-go.

Podstawowym zadaniem tego Komitetu było rozpoznanie możliwości zorganizowania szkoły języka polskiego na terenie San Francisco i okolicy, tj., skontaktowanie się z rodzicami potencjalnych uczniów oraz znalezienie wykwalifikowanych nauczycieli. Do wszystkich członków polskich organizacji oraz osób niezrzeszonych, a mieszkających w San Francisco i okolicy (tzw., San Francisco Bay Area), rozesłano ankietę mającą na celu oszacowanie zainteresowania Polonii ideą założenia szkoły oraz jej poparciem przez rodziców. Rezultatem ankiety było zadeklarowanie do powstającej szkoły języka polskiego 40 dzieci z 18 rodzin.

Na zebraniu Komitetu Obchodów Millenium w dniu 21 kwietnia 1967 roku, wybrano pierwszy Zarząd szkoły na okres jednego roku. W jego skład weszli: Tadeusz Butler – prezydent, Irena Mrozewska – vice-prezydent, Władysława Grycz – sekretarz, i Anna Bogucka – skarbnik.
Do pierwszej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Anna Brachaczek, Stefan Jankowski i Franciszek Słonina. Pierwszymi nauczycielami w nowo powstałej szkole zostali: Anna Goldwin, Olga Izdebska, Helena Lazowy i Bronisława Zaroda. Krystyna Chciuk podjęła się prowadzenia grupy tanecznej i chóru. Ponieważ od zalążkow istnienia szkoły współpracę z rodzicami uważano za bardzo istotny element działalności tej organizacji, 5 maja 1967 roku powołano Komitet Rodzicielski w skład którego wybrano: Jana Smelskiego, Jana Phillipsa i Czeslawę Sawicką.
Nowo powstała Szkoła Języka Polskiego została oficjalnie otwarta 20 sierpnia 1967 roku, jako Polish-American Educational Committee of San Francisco, Inc. (PAEC). Początkowo korzystano z gościnności Domu Polskiego w San Francisco, gdzie sponsorowana przez Towarzystwo Literacko-Dramatyczne grupa dzieci pobierała lekcje polskich tańców ludowych. Dzieci z tej grupy tanecznej były pierwszymi uczniami szkoły. Od stycznia 1968 roku zajęcia szkolne odbywały się co drugą sobotę w Sanchez Elementary School, również w San Francisco.

6 września 1968 roku zatwierdzono statut szkoły, a 7 lutego 1969 roku szkoła, jako Polish-American Educational Committee of San Francisco, Inc., została zarejestrowana jako prawna organizacja w stanie Kalifornia. Rownocześnie uzyskano dla szkoły statut organizacji nie-dochodowej (non-profit) u władz stanowych i federalnych.

Również w 1969 roku rozstrzygnięto konkurs na godło szkoły. Za najlepszą pracę jury uznało kolorową propozycję Haliny Muller z Campbell. Wyboru drugiego, biało-czarnego godła dokonał Zarząd szkoły uznając za najlepszy rysunek pracę Janusza Kowalewskiego z Concord. Rysunek ten do dzisiaj jest uważany za godło szkoły. (Niestety, praca Haliny Muller zaginęła.)

Dzieki zapałowi, poświęceniu i dobrze zaplanowanemu programowi, szkoła nabrała siły i rozmachu. Liczba dzieci wzrastała i musiano szukać coraz większych pomieszczeń, czesto tułając się po różnych obiektach. Jednak, dzięki poświęceniu rodziców, Zarządu Szkoły i grona nauczycielskiego, przez Szkołę przewijały się dziesiątki dzieci i młodzieży ucząc się kultury polskiej.

W 1976 roku pierwsza polska parafia rzymsko-katolicka została założona w San Francisco przez księdza Wojciecha Baryskiego. Za jego sugestią, do programu Szkoły wprowadzono naukę religii obok tradycyjnych przedmiotów, tzn., języka polskiego, historii, geografii i tańców. W 1986 roku, w 19-tą rocznicę istnienia, Szkoła Polska przyjęła imię Jana-Pawła II-go.

W latach 80-tych, imigracja “solidarnościowa” osiedlała się głównie na wschodnich terenach San Francisco Bay, tzn., w okolicach Oakland-Berkeley i Concord-Walnut Creek. Dlatego też siedziba Szkoły przeniosła się w roku 1988 do Oakland. Od 2003 zajęcia szkolne odbywają się w wynajmowanych obiektach koscioła metodystów w Walnut Creek.

Rodzice są i będą głównymi wychowawcami swoich dzieci, a nauka języka polskiego powinna rozpocząć się w rodzinnym domu. Udział rodziców w procesie nauczania jest bardzo pożądany, gdyż przyspiesza rozwój dzieci a także umacnia więź międzypokoleniową. Szkoła Języka Polskiego im. Jana-Pawła II-go stara się wzbogacić swoją pracę dydaktyczną o formy aktywności, które wymagają uczestnictwa zarówno rodziców jak i dzieci. Jedną z nich są “lekcje otwarte”. Obecnie, zgodnie z założeniami programu nauczania dla szkół polonijnych, Szkoła koncentruje się dodatkowo – poza nauczaniem języka polskiego – na przekazywaniu wiedzy o historii i geografii Polski, nauczaniu literatury polskiej i tańcow ludowych. Nauka religii prowadzona jest przez osoby cywilne lub polskich duszpasterzy katolickich pracujących na wschodnim wybrzeżu Zatoki Świętego Franciszka

Uczniowie Szkoły swoimi występami uświetniają okolicznościowe akademie organizowane przez inne organizacje Polonijne. Do tradycji należą występy naszych dzieci w czasie akademii z okazji rocznicy Konstytucji 3-Maja organizowanych przez Kongres Polonii Amerykańskiej, czy w czasie corocznych wigilii organizowanych wspόlnie z innymi organizacjami polonijnymi.

Podtrzymywanie tradycji przekazywania z pokolenia na pokolenie wydarzeń z przeszłości, obyczajów, przekonań, sposobów myślenia i postępowania, nie jest możliwe bez znajomości języka polskiego. Dom rodzinny i Szkoła Polska mają niełatwe zadanie wychowawcze w przekazywaniu i kultywowaniu wartości narodowych.

Szkoła Polska daje dzieciom również możliwość spotkania kolegów i koleżanek z polskich rodzin, co wpływa korzystnie na ich motywację do nauki języka polskiego i uczestnictwo w sobotnich zajeciach. Coroczne kolonie letnie, organizowane wspólnie z działającą przy Szkole organizacją harcerską, dostarczają dodatkowych korzyści i możliwości nie tylko współżycia mlodzieży z naturą, lecz także utrwalenia wiadomości nabytych w czasie zajęć.

Jedną z istotnych form komunikacji Zarządu i grona nauczycielskiego Szkoły z rodzicami była kwartalna publikacja tzw., Informatorów. Łączność z byłymi uczniami i działaczami Szkoły jak również innymi osobami zainteresowanymi działalnoscią Szkoły (np. organizacjami polonijnymi w San Francisco Bay Area).odbywa się za pośrednictwem tzw., Komunikatów. Początkowo, w pierwszych latach istnienia Szkoły, Komunikaty ukazywały się dwa razy w ciągu roku szkolnego, by po kilku latach zupełnie zaniknąć. W maju 1993 roku ukazał się Komunikat Szkolny #13. Podczas obchodόw 36-lecia Szkoły wydano numer 14-go Komunikatu, natomiast przy okazji 40-lecia wydano Komunikat # 15.

Komunikaty Szkolne zawierają apele Zarzadów Szkoły do Polonii o przekazywanie pamiątek, dokumentów, zdjęć i innych materiałów dotyczących Szkoły do Zarządu.

Założyciele Szkoły – jak również kolejne zarządy szkolne, nauczyciele i rodzice – za główny cel działalności Szkoły postawili kultywację języka polskiego, historii i kultury polskiej oraz wychowanie w duchu katolickim kolejnych pokoleń młodzieży pochodzenia polskiego. Był to, i wciąż jest, cel bardzo ambitny. Lata poprzednie pokazały, że Szkoła spełnia swoje zadania. Z pomocą całej Polonii z San Francisco i okolicy, działalność Szkoły będzie również bardzo owocna także i w nadchodzących latach.

kalendarz

April 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
  • Zajęcia szkolne
7
8
9
10
11
12
13
  • Zajęcia szkolne
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

dyrekcja@polishschool.org

Contra Costa Christian School, 2721 Larkey Ln., Walnut Creek, CA 94597

Facebook