Misja

Nasza społeczna szkoła polonijna wspiera rodziny z lokalnej Polonii w dwujęzycznym i dwukulturowym wychowaniu dzieci i młodzieży.

Rozwijamy u dzieci polonijnych kompetencje językowe w zakresie słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku polskim.

Budujemy więzi oraz poczucie przynależności do wspólnoty Polaków, których łączą wspólny język, tradycja, kultura, historia. Poprzez rozbudzanie ciekawości naszych uczniów budujemy poczucie bliskości z krajem, w którym urodzili się nasi uczniowie, ich rodzice lub dziadkowie.


Our Polish community-run school supports local Polish families with bilingual and bicultural education of children and youth.

We develop Polish language competency in areas of comprehension, speech, reading and writing in the children of our community.

We build bonds and a sense of belonging in our children to the greater Polish community, which is connected by common language, traditions, culture and history. Through waking up curiosity in our students, we help develop identification and connection with the country in which the students, their parents, or grandparents were born.

kalendarz

July 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

dyrekcja@polishschool.org

Contra Costa Christian School, 2721 Larkey Ln., Walnut Creek, CA 94597

Facebook