Regulamin ucznia

Reguły zachowania się w Szkole Języka Polskiego im. Jana Pawła II wywodzą się z następujących zasad:

 • szacunku i tolerancji dla innych,
 • prawa uczniów do nauki
 • możliwości efektywnego prowadzenia zajęć przez nauczycieli. 
 1. W Szkole panują stosunki koleżeństwa oparte na wzajemnym zrozumieniu i chęci niesienia pomocy innym. Niedozwolone są kpiny czy naigrawanie się z innych. 
 2. Wszelkie spory pomiędzy sobą, uczniowie rozwiązują poprzez rozmowę, lub z pomocą Nauczyciela lub Kierownika. 
 3. Niedozwolone jest używanie podczas lekcji elektronicznych gadżetów: telefonów, iPodów, gier elektronicznych, itp. Przedmioty te będą skonfiskowane przez Nauczyciela, Kierownika lub dyżurującego Rodzica i mogą być odebrane tylko przez rodziców ucznia. 
 4. Uczniowie są zobowiązani do okazywania szacunku Nauczycielom, dyżurującym Rodzicom oraz pracownikom Szkoły.
 5. Uczniom nie wolno opuszczać terenu Szkoły w czasie zajęć i przerw, jeździć na deskorolce lub hulajnodze, przynosić do Szkoły niebezpiecznych czy kontrowersyjnych przedmiotów i publikacji. Przedmioty te będą skonfiskowane przez Nauczyciela, Kierownika lub dyżurującego Rodzica i mogą być odebrane tylko przez rodziców ucznia. 
 6. Podczas zajęć, na teren Szkoły  nie wolno przyprowadzać rodzeństwa lub koleżanek i kolegów nie zapisanych do Szkoły. Jeżeli osoby takie znajdą się na terenie Szkoły, muszą być pod stałą opieką dorosłego.
 7. Nie można przynosić do Szkoły jedzenia, które może zawierać jakiekolwiek orzechy. 
 8. Uczniowie nieprzestrzegający reguł i zasad obowiązujących w Szkole oddawani są trzystopniowej dyscyplinie:
  1. I stopień – ustne upomnienie przez Nauczyciela (udokumentowane i podpisane przez rodziców ucznia).
  2. II stopień – pisemna nagana i oficjalna rozmowa z Kierownikiem Szkoły. 
  3. III stopień – usunięcie ucznia ze Szkoły.

kalendarz

July 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

dyrekcja@polishschool.org

Contra Costa Christian School, 2721 Larkey Ln., Walnut Creek, CA 94597

Facebook