Zapisy / Enrollment

Zapisy na rok 2023/24 są zamknięte. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem dyrekcja@polishschool.org. Przypominamy również, że nie prowadzimy zapisów w pierwszym dniu szkoły.

Enrollment period for school year 2023/24 has closed. In case of any questions please contact dyrekcja@polishschool.org. We’d also like to remind that there are no sign-ups on first day of school.

Polish

Do 05/31 pierwszeństwo w zapisach do szkoły mają obecni uczniowie i ich rodzeństwo. Po 05/31 decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy do szkoły odbywają się online. Prosimy o rejestrację do 07/15/2023. Po tym terminie, czesne wzrośnie o $50 za ucznia. W razie pytań, prosimy o kontakt: dyrekcja@polishschool.org.

English

Until 05/31, current students and their siblings have priority in enrollment. After 05/31, classes are filled in according to the enrollment date.

Enrollment is done online. We ask that you fill in the form no later than 07/15/2023. After that date, the tuition increases $50 for every student. In case of questions, please contact us at dyrekcja@polishschool.org.

Informacja dla rodziców 3-latków / Information for parents of 3-year-olds
Warunkiem przyjęcia do klasy przedszkolnej (3-latki) jest data urodzenia (dziecko musi mieć skończone 3 lata przed 1 września 2023) oraz samodzielne korzystanie z toalety.

Admission to Polish School to the preschool group (3-year-olds) is based on the date of birth (your child’s 3rd birthday must fall before September 1st, 2023) and your child needs to be potty trained.

kalendarz

July 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

dyrekcja@polishschool.org

Contra Costa Christian School, 2721 Larkey Ln., Walnut Creek, CA 94597

Facebook