Cel i Misja Szkoły

Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II od wielu lat pełni funkcję prężnego centrum edukacji, kultury i informacji, od prawie 50 lat służąc ― najlepiej jak potrafi ― naszej lokalnej a za razem emigracyjnej społeczności. Nadrzędnym celem Szkoły jest stworzenie odpowiedniego środowiska wychowawczego dla dzieci i młodzieży, umożliwiając wszechstronny rozwój ucznia w oparciu o wartości patriotyczne. Naszym uczniom oferujemy najlepsze warunki do rozwijania umiejętności interpersonalnych, pewności siebie, poszukiwania wiedzy oraz odkrywania pasji do nauki języka Polskiego.

Our mission is to deliver an accredited curriculum program for Polish - American children in the Bay Area to enrich their connection to Polish heritage, culture, language, and history through education, dance, art, and community service.

Szkoła mocą swego posłannictwa kształtuje władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenie, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się...

Jan Paweł II (Włocławek 1991 r.)

Wiadomości

Zajęcia w sobotę 10.16.2021

Zajęcia już w najbliższą sobotę.

1. LUNCH

W tym tygodniu oferujemy pizza, jogurt do picia i owoc. Prosimy o przygotowanie $5. 

2. PASOWANIE NA PIERWSZAKA

W najbliższą sobotę odbędzie się jedna z najważniejszych ceremonii naszych uczniów, czyli pasowanie na pierwszaka. Pasowanie odbędzie się pod namiotami z tyłu szkoły (tam gdzie było walne zebranie) podczas drugiej lekcji (od 10.20 do 11.00). Zapraszamy wszystkich rodziców pierwszoklasistów do uczestniczenia w tej cudownej ceremonii.

3. BARBÓRKA UWAGA: ZMIANA DATY

Jako organizatorzy dorocznego balu Barbórka pragniemy, aby jak najwięcej osób miało szansę wesprzeć nasz Szkole a zarówno miało wspaniała zabawę w bezpiecznej atmosferze, z tego względu z  przykrością zawiadamiamy, że Barbórka The Charleston Ball zostaje przesunięta na późniejszy termin. Mamy wielka nadzieje spotkać się ze wszystkimi w sobotę 12 lutego, 2022! 

ZARZĄD POLSKIEJ SZKOŁY W WALNUT CREEK

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora POLSKIEJ SZKOŁY W WALNUT CREEK im. Jana Pawła II

WYMAGANIA:

 • wykształcenie pedagogiczne lub min 3 lat pracy na stanowisku nauczyciela
 • Doświadczenie na stanowisku nauczyciela
 • Doświadczenie na stanowisku dyrektora szkoły mile widziane
 • Osoba pozytywna, otwarta i przyjaznych dzieciom, nauczycielom i rodzicom
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sumienność
 • Dobra organizacja pracy 
 • Komunikatywność i kreatywność

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Zarządzanie Radą Pedagogiczną
 • Zatrudnianie nauczycieli 
 • Profesjonalna i szybka komunikacja z nauczycielami i rodzicami i zarządem 
 • Ustalenie i przestrzeganie programu nauczania
 • Ustalenie i przestrzeganie rozkładu zajęć
 • Organizacja zebrań Rady Pedagogicznej
 • Monitorowanie aktualności dzienników szkolnych
 • Przyjmowanie rodziców w biurze szkoły
 • Organizacja zebrań z rodzicami
 • Informowanie nauczycieli o planach na najbliższy dzień szkolny
 • Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów
 • Pomoc nauczycielom w przygotowaniu uroczystości szkolnych 
 • Otwartość na zmiany funkcjonowania szkoły

Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać: 

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Polskiej Szkoły w Walnut Creek im. Jana Pawła II
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: polishschool1967@gmail.com

Kalendarz

Główni
sponsorzy