Cel i Misja Szkoły

Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II od wielu lat pełni funkcję prężnego centrum edukacji, kultury i informacji, od prawie 50 lat służąc ― najlepiej jak potrafi ― naszej lokalnej a za razem emigracyjnej społeczności. Nadrzędnym celem Szkoły jest stworzenie odpowiedniego środowiska wychowawczego dla dzieci i młodzieży, umożliwiając wszechstronny rozwój ucznia w oparciu o wartości patriotyczne. Naszym uczniom oferujemy najlepsze warunki do rozwijania umiejętności interpersonalnych, pewności siebie, poszukiwania wiedzy oraz odkrywania pasji do nauki języka Polskiego.

Szkoła mocą swego posłannictwa kształtuje władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenie, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się...

Jan Paweł II (Włocławek 1991 r.)

Wiadomości

Logo_PSz_300x300

Sobota, 27/02 | Następne Zajęcia Szkoły Polskiej

Skrócone zajęcia

Kolejne zajęcia w Polskiej Szkole odbędą się w najbliższą Sobotę, 27/02/16 od 09:50 do 14.00. Przed rozpoczęciem lekcji o 9:40 zapraszamy wszystkich na  krótką modlitwę w sali 102. Prosimy odpowiednio zaplanować odbiór dzieci.

więcej

Choir Polish School

Szkolny Chór

Dzieci kochające śpiew i muzykę zapraszamy do chóru. Spotkania odbywają się w każdą sobotę szkoln ą o 9:00. rano. Zapisy i egzamin będzie prowadził Piotr Filipowski w sali tańców. W sprawie dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt po przez email: piotrekacn@yahoo.com

Kalendarz zajęć

Wesprzyj szkołę
dotacją przez
PayPal

Dziekujemy! - Thank You!


Kalendarz imprez

Główni
sponsorzy