Cel i Misja Szkoły

Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II od wielu lat pełni funkcję prężnego centrum edukacji, kultury i informacji, od prawie 50 lat służąc ― najlepiej jak potrafi ― naszej lokalnej a za razem emigracyjnej społeczności. Nadrzędnym celem Szkoły jest stworzenie odpowiedniego środowiska wychowawczego dla dzieci i młodzieży, umożliwiając wszechstronny rozwój ucznia w oparciu o wartości patriotyczne. Naszym uczniom oferujemy najlepsze warunki do rozwijania umiejętności interpersonalnych, pewności siebie, poszukiwania wiedzy oraz odkrywania pasji do nauki języka Polskiego.

Our mission is to deliver an accredited curriculum program for Polish - American children in the Bay Area to enrich their connection to Polish heritage, culture, language, and history through education, dance, art, and community service.

Szkoła mocą swego posłannictwa kształtuje władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenie, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się...

Jan Paweł II (Włocławek 1991 r.)

School News

Polish School- 2nd Semester

We have decided that the remainder of the school year will be held remotely. We realize that this is not the best solution for everyone, but unfortunately, due to the worsening pandemic, we do not have other options. 
Thank you so much for so much positive feedback about online Polish classes. 
We are proud of our students who continue to learn Polish under these circumstances!
Dear Parents, thank you for your support and help with remote learning. We would also like to thank the Principals and Teachers for their persistence and creativity in teaching remote classes. 
Here are our latest updates. Please feel free to contact us with any questions.
1. Tuition.The tuition of classes remains the same as in the first semester. Please pay by January 5th, 2021.http://polishschool.org/platnosci/
1st child $2002nd child $1503rd child $100
2. Survey.Please fill in the questionnaire confirming participation in remote classes. Ankieta – wersja polska Survey- English version 
3. Calendar. We have attached the 2nd semester schedule.
4. School library.Unfortunately, the school library will not be open in December. We plan to open in January.
5. Christmas Contest. Thank you so much for submitting your fantastic and beautiful work for the Christmas contest. We will be letting you know soon about the prizes, special awards and work presentation.
6. Additional Polish language classes.Starting next semester, we are planning to start (if enough students are interested) an additional Polish language class. This class will be available for students who need more help in order to feel comfortable during the classes. Teachers will have more details.

Polish School – fundraising!

Dear Parents,
Our children are growing and they need new clothing which is why we opened our store again! T-shirts, sweatshirts and this time even pants available to order not only for kids but also adults! Everything of course comes with our Polish School logo. Please note – buy ordering from our store you support our school!The Website will be open until November 1st. Orders will be handed out on the school site after the website is closed and all orders delivered to us (approximately 3rd week of November).
https://myspiritapparel.com/polishschool/shop/home

We also established the last School Saturday of the month as “Saturday of the Eagle” and on that day we put on T-shirts, sweatshirts and school pants. Each student who wears anything with a school logo will be additionally awarded with 5 eagles.
We invite you to shop and support our school!

Calendar

Main
sponsors