Cel i Misja Szkoły

Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II od wielu lat pełni funkcję prężnego centrum edukacji, kultury i informacji, od prawie 50 lat służąc ― najlepiej jak potrafi ― naszej lokalnej a za razem emigracyjnej społeczności. Nadrzędnym celem Szkoły jest stworzenie odpowiedniego środowiska wychowawczego dla dzieci i młodzieży, umożliwiając wszechstronny rozwój ucznia w oparciu o wartości patriotyczne. Naszym uczniom oferujemy najlepsze warunki do rozwijania umiejętności interpersonalnych, pewności siebie, poszukiwania wiedzy oraz odkrywania pasji do nauki języka Polskiego.

Our mission is to deliver an accredited curriculum program for Polish - American children in the Bay Area to enrich their connection to Polish heritage, culture, language, and history through education, dance, art, and community service.

Szkoła mocą swego posłannictwa kształtuje władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenie, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się...

Jan Paweł II (Włocławek 1991 r.)

School News

End of the School Year

Dear All,

Our last meeting will be tomorrow morning.See you at 10 am on Zoom, and in the afternoon at school premises.

Please contact us if you haven’ t received a link to the event.

Siblings should join using the same Zoom account. 

Thank you in advance for conducting the experiments safely.

Best regards,

School Board 

————————-

Dear All, 

It is hard to believe that there is just one school Saturday left. 
We are looking forward to seeing younger students at the chemistry show at 10 am this Saturday. 

The Zoom link should be sent by the teachers. If you do not receive the link, please contact us.

The show will last around an hour and a half. 

Students are encouraged to join the Zoom from the kitchen and wear appropriate clothes for kitchen experiments. The list attached to the e-mail shows the items encouraged to prepare for the experiments. We are looking forward to seeing the Adult class at 3 pm on the premises of the school, for the awarding of school certificates.

We will also be collecting library books at 2 pm at the school. 

We are organizing the next school year and will keep you informed.

Best,
School Board

Polish School- 2nd Semester

We have decided that the remainder of the school year will be held remotely. We realize that this is not the best solution for everyone, but unfortunately, due to the worsening pandemic, we do not have other options. 
Thank you so much for so much positive feedback about online Polish classes. 
We are proud of our students who continue to learn Polish under these circumstances!
Dear Parents, thank you for your support and help with remote learning. We would also like to thank the Principals and Teachers for their persistence and creativity in teaching remote classes. 
Here are our latest updates. Please feel free to contact us with any questions.
1. Tuition.The tuition of classes remains the same as in the first semester. Please pay by January 5th, 2021.http://polishschool.org/platnosci/
1st child $2002nd child $1503rd child $100
2. Survey.Please fill in the questionnaire confirming participation in remote classes. Ankieta – wersja polska Survey- English version 
3. Calendar. We have attached the 2nd semester schedule.
4. School library.Unfortunately, the school library will not be open in December. We plan to open in January.
5. Christmas Contest. Thank you so much for submitting your fantastic and beautiful work for the Christmas contest. We will be letting you know soon about the prizes, special awards and work presentation.
6. Additional Polish language classes.Starting next semester, we are planning to start (if enough students are interested) an additional Polish language class. This class will be available for students who need more help in order to feel comfortable during the classes. Teachers will have more details.

Calendar

Main
sponsors