Informator Szkolny – 2016/2017

Drodzy Rodzice,

Mamy nadzieję, że udały się Państwu wakacje, i że spotkamy się wszyscy wypoczęci i pełni entuzjazmu. Zapraszamy wszystkich rodziców do zaangażowania się we współpracę z Zarządem i Gronem Nauczycielskim. Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele. Razem uczyć nasze dzieci o pięknym kraju polskim, naszej kulturze i tradycji. Razem budować szkołę, gdzie nasze dzieci będą mogły nawiązać przyjaźnie na całe życie i z radością przychodzić na zajęcia. Bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/17 w Szkole Języka Polskiego im. Jana Pawła II, odbędzie się 10-go września 2016r. w Budynku Szkolnym przy 1543 Sunnyvale Avenue, Walnut Creek, CA 94597.

Aby usprawnić zapisy do naszej Szkoły serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony www.polishschool.org, wydrukowania i wypełnienia aplikacji jak najwcześniej.

Oferujemy możliwość zapisów:

 • 20-go sierpnia od 12:00-15:00 w sali przy Kościele Polskim, 909 Mellus St.w Martinez.
 • 27-go sierpnia od 11:00-17:00 przy stoisku Szkoły podczas Festiwalu Polskiego na Mellus St. w Martinez.
 • Do 1-go września przesłanie pocztą wypełnionych aplikacji wraz z czesnym na adres: PAEC P.O. Box 5439 Walnut Creek CA 94596.
 • Podczas pierwszego dnia szkoły od 9:00-9:50.
 • 1. Warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole Języka Polskiego im. Jana Pawła II w Walnut Creek:
 1.  Wypełnienie formularzy rejestracyjnych oraz uiszczenie czesnego.
 2.  Uregulowanie opłat za poprzedni rok szkolny.
 3.  Uiszczenie opłaty administracyjnej $25.
 4.  Zapoznanie sie z Informatorem Szkolnym.
 5.  W ciągu roku szkolnego:
  • Odpracowanie jednodniowego dyżuru podczas zajęć lub uiszczenie opłaty w wysokości $100
  • Odpracowanie 10-ciu godzin społecznych lub uiszczenie opłaty w wysokości $110.
 6. Regularne zapoznawanie się z ogłoszeniami szkolnymi.

OPŁATA ZA SZKOŁĘ

Do 09.10.2016  Od 9.24.2016 Po 01-31-2017
PIERWSZE DZIECKO $495 $515 $535
DRUGIE DZIECKO $395 $415 $435
TRZECIE DZIECKO $295 $315 $335

Czeki prosimy wypisać na PAEC (Polish American Educational Committee)

z dopiskiem imienia dziecka.

   Opłata administracyjna  $25

 

2. Pierwszego dnia szkoły będzie możliwość zapisania się na dyżur oraz 10 godzin społecznych.

W ramach 10-ciu godzin społecznych rodzice mają możliwość pomocy przy następujących wydarzeniach szkolnych:

 • Barbórka – doroczny bal charytatywny
 • Pasowanie na Pierwszaka
 • Akcja charytatywna Bożonarodzeniowa
 • Halloween
 • Jasełka/Wigilia
 • Król Migdałowy
 • Robienie pisanek
 • Konkurs recytatorski
 • Dzień Mamy i Taty
 • Zakończenie roku szkolnego
 • Polskie festiwale kulturalne
 • Pieczenie ciasta
 • Pomoc w klasach
 • Obchody 50-lecia Szkoły

3. Daty sobotnich zajęć w roku szkolnym 2016/2017:

 • 10 i 24 września
 • 8, 15 i 22 października
 • 5 i 19 listopada
 • 3 i 10 grudnia
 • 7 i 21 stycznia
 • 4 i 25 lutego
 • 4, 11 i 25 marca
 • 8 i 22 kwietnia
 • 13 i 20 maja (Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 20 maja, 2017)

4. Informacja o warunkach otrzymania świadectwa ukończenia klasy lub zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy.

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia danej klasy:

– Odrabianie zadań domowych.

– Obecność na minimum 60% zajęć szkolnych.

– Aktywny udział podczas lekcji.

– Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

W sytuacji jeśli uczeń/uczennica nie spełni wyżej wymienionych warunków na koniec roku szkolnego nie otrzyma świadectwa, lecz zaświadczenie o uczęszczaniu do danej klasy.

Dziecko może również otrzymać świadectwo uczęszczania na lekcje religii.

5. Obowiązki rodziców:

 • Przywożenie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonym planem zajęć.
 • Dzieci wprowadzamy do budynku szkoły, nie pozostawiamy dzieci bez opieki na parkingu.

6. Uwaga: !!! SZKOŁA BEZ ORZECHÓW !!!

Wiele dzieci ma alergie na różnego rodzaju orzechy. Bardzo prosimy nie dawać do szkoły jedzenia, które może zawierać jakiekowiek orzechy. Prosimy pomóżcie nam dbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów.

7. Dotacje dla Szkoły

Bardzo prosimy o wsparcie finansowe na poczet wydatków naszej Szkoły. Niestety opłaty rejestracyjne nie wystarczają na wszystkie wydatki szkolne. Każdy grosz się liczy! Jeżeli mogą Państwo przekazać dotację lub znają osobę prywatną lub firmę, która mogłaby wesprzeć finansowo naszą Szkołę, bardzo prosimy o wypisanie czeku na Polish-American Educational Committee of San Francisco, Inc. lub PAEC i przesłanie na adres korespondencyjny Szkoły:

PAEC
P.O. Box 5439
Walnut Creek, CA 94596

Dotacje na rzecz naszej Szkoły można deklarować w ankiecie podatkowej (Tax ID: 562505).

Sukces Szkoły zależy od nas wszystkich. Liczymy, że będziesz jego częścią!

REGULAMIN UCZNIA

REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ W SZKOLE
I KONSEKWENCJE DYSCYPLINARNE

Reguły zachowania się w Szkole Języka Polskiego im. Jana Pawła II wywodzą się z następujących zasad:

– szacunku i tolerancji dla innych,

– prawa uczniów do nauki

– możliwości efektywnego prowadzenia zajęć przez nauczycieli.

1. W Szkole panują stosunki koleżeństwa oparte na wzajemnym zrozumieniu i chęci niesienia pomocy innym. Niedozwolone są kpiny czy naigrywanie sie z innych.

2. Wszelkie spory pomiędzy sobą, uczniowie rozwiązują poprzez rozmowę, lub z pomocą Nauczyciela lub Kierownika.

3. Niedozwolone jest używanie podczas lekcji elektronicznych gadżetów: telefonów, iPodów, gier elektronicznych, itp. Przedmioty te będą skonfiskowane przez Nauczyciela, Kierownika lub dyżurującego Rodzica i mogą być odebrane tylko przez rodziców ucznia.

4. Uczniowie są zobowiązani do okazywania szacunku Nauczycielom, dyżurującym Rodzicom oraz pracownikom Szkoły.

5. Uczniom nie wolno opuszczać terenu Szkoły w czasie zajęć i przerw, jeździć na deskorolce lub hulajnodze, przynosić do Szkoły niebezpiecznych czy kontrowersyjnych przedmiotów i publikacji. Przedmioty te będą skonfiskowane przez Nauczyciela, Kierownika lub dyżurującego Rodzica i mogą być odebrane tylko przez rodziców ucznia.

6. Podczas zajęć, na teren Szkoły nie wolno przyprowadzać rodzeństwa lub koleżanek i kolegów nie zapisanych do Szkoły. Jeżeli osoby takie znajdą się na terenie Szkoły, muszą być pod stałą opieką dorosłego.

7. Nie można przynosić do Szkoły jedzenia, które może zawierać jakiekolwiek orzechy.

8. Uczniowie nieprzestrzegąjący reguł i zasad obowiązujących w Szkole oddawani są trzystopniowej dyscyplinie:

I stopień – ustne upomnienie przez Nauczyciela (udokumentowane i podpisane przez rodziców ucznia).

II stopień – pisemna nagana i oficjalna rozmowa z Kierownikiem Szkoły.

III stopień – usunięcie ucznia ze Szkoły.